Boşanma yaşam boyu süreceği, her zaman yan yana birlikte dayanışma içinde olunacağı inancıyla kadın ve erkek tarafından kurulmuş, resmi beraberliğin, aile kurumunun sona erişinin hukuksal sürecini ifade etmektedir

Dünyada ve ülkemizde boşanma oranları giderek artmaktadır. Evlilikten beklenenler, hayal edilen yaşam gerçekleşmediğinde evliliklerde zaman içerisinde eşler arasında iletişim kopma noktasına gelmekte ve ayrılıklar yaşanabilmekte ve eşler boşanma sürecine girmektedirler.

Boşanma bir yerde kriz sürecidir. Kriz içinde tehlikeyi, tehdidi, riski, kaybı aynı zamanda da fırsatı, kazancı ve gelişimi barındırmaktadır. Boşanma uyum sağlanması gereken bir kriz sürecidir ve içinde kriz sürecinin tüm özelliklerini barındırır. Birey hem kendisiyle hem de çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurabilmeli ve bu ilişkiyi sürdürebilme dönemine girmelidir. Boşanma yaşam boyu süreceği, her zaman yan yana birlikte dayanışma içinde olunacağı inancıyla kadın ve erkek tarafından kurulmuş, resmi beraberliğin, aile kurumunun sona erişinin hukuksal sürecini ifade etmektedir.

BOŞANMA NEDENLERİ

Türk Medeni Kanunu boşanma nedenlerini 6 temel nokta üzerinde toplamıştır.

• Zina

• Yaşama kast

• Kötü ve onur kırıcı muamele

• Suç işlemek ve haysiyetsiz yaşam sürmek

• Terk

• Akıl hastalığı

Genel boşanma nedeni ise, evlilik birliğinin sarsılması veya ortak yaşamın yeniden kurulamamasıdır.

Evliliğin bitmesine yol açan sebepler çok çeşitli olmakla birlikte, en çok gördüğümüz nedenler;

• Ekonomik sorunlar

• Eşlerin, sosyal, kültürel, ekonomik yapılarının farklı olması

• Cinsel sorunlar

• İletişim bozukluğu

• Fiziki ve/veya sözel aile içi şiddet

• Zevk ayrılıkları

• Eşlerin birbirlerini ihmal etmesi

• Eşlerinden birisinin veya ikisinin de aşırı müdahaleci olması

• Aşırı kıskançlık

• Çocuk olmaması

• Sorumluluk ve paylaşımın olmaması

• Evdeki rollerin atışması

• Eşlerden birinin veya her ikisinin ailelerine aşırı bağımlılığı

• Ailelerin evliliğe müdahalesi

• Ciddi ekonomik, sınıflar farklar

• Yaş farkının fazla olması

• Erken yaş evlilikleri

• Ailenin baskısı, seçimi ile evlenme

• Taraflardan birinin yaşam şeklini aniden değiştirmesi

• Psikiyatrik sorunlar

• Madde, alkol ve kumar gibi bağımlılıklar

Bunun dışında evliliğin gerçekleşmesinden önceki süreçte yaşanan bir akım olayların inanışların ve beklentilerin daha sonra boşanmaya etki eden noktalar olduğunu görüyoruz.

• Aileler tarafında evliliğin onaylanmaması

• Eşlerin ailelerinde boşanmaların yaşanmış olması

• Eşlerin ailelerinin birbirleri ile uyumlu bir ilişki içinde olmaması

• Evlilik öncesinde eşte fark edilen olumsuz özelliklerin daha sonra düzelir beklenti ve inancında olunması

• Çiftler arası iletişim kopukluğu

• Eşlerin diğer eşin ailesine yaptığı saygısızlık, eleştiri, kabul etmeme davranışıdır.

Devamı haftaya...