Boşanma bir yerde kriz ve sürecidir ve ortada travma yaratan bir olay vardır. Kriz içinde tehlikeyi, tehdidi, riski, kaybı aynı zamanda da fırsatı, kazancı ve gelişimi barındırmaktadır. Boşanma uyum sağlanması gereken bir kriz sürecidir ve içinde kriz sürecinin tüm özelliklerini barındırır demiştik.

Boşanma aynı zamanda yaşanan bir travmadır aynı zamanda o zaman bu travma ruhumuzda nelere neden olur bakalım;

• Ego yaralanmaları

• Benliğe duyulan saygının azalması

• Nerede hata yapıldığına ilişkin soruların sürekli sorulması

• Gelecek için duyulan endişe

• Kişinin geçmişten ders çıkarması

• Kişinin kendini sorgulaması

• Kişinin kendisini daha iyi tanıması

• Daha önceden bilinmeyen yönlerini bulup geliştirmesine yardımcı olacak bir süreç olarak tanımlanır

Çoğu evlilik çekişmeli, gürültülü bir dönemin ardından biter.

Eşler tedirginlik, eziklik, pişmanlık veya zafer duyguları içindedirler. Her iki tarafta bu boşanmadan kendini belli ölçüde sorumlu tutar, suçluluk duyar.

Bazı eşler ise karşı tarafı suçlar kendini masum, ezielen taraf olarak kabul eder ve tanıtırken tüm suçu abartılı bir şekilde karşı tarafa yükler.

Bazı eşelr ise herşeye tüm olumsuzluklara rağmen evliliği yürüte bilir miydik şeklinde ikilem içinde kalırlar.

Boşanma sonrasında her iki eşte kendini boşluk içinde hisseder.

Özellikle baba evine dönem kadınların durumu daha güçtür. Kadın kendisini sığıntı gibi hisseder, çalışmıyorsa iş bulup çalışma zorunda hisseder kendini. Hele ki çocuklarını yanına almış bir anne ise çocukların sorumluluğunu da aldığı için durum daha güçtür.

Böyle bir anne de; karamsarlık

                              Kendine, eşine kızgınlık

                              Eşini suçlama

                              Suçluluk duygusu

                              Kime güveneceğini bilmeme

                              Kimden destek alacağını bilmeme

                              Bedensel yakınmalar yaygındır

Boşanma insan yaşamında önemli bir stres kaynağıdır.

Araştırmalar boşanma sürecini yaşamakta olan yetişkinlerde;

• Uyku bozuklukları

• Beslenme bozuklukları

• İş veriminde düşme

• Kendini yetersiz görme

• Kendine olan güvende azalma

• Yalnızlık hissi

• Kaygı bozukluğu, depresyon, panik atak gibi psikolojik sorunların çıkabileceğini

• Psikosomatik şikayetlerin görülebileceğini göstermiştir

Boşanma sürecinde yaşanan sorunların yoğunluğu

• Kişinin boşanmaya bakışına

• Kuracağı yeni yaşam biçimine, hayallerine, ideallerine, hedeflerine

• Krizlerle başa çıkma gücüne

• Çevreden aldığı desteğe

• Ekonomik, sosyal, kültürel duruma

• Yaşına

• Ailesinden aldığı desteye bağlıdır