Cemal Özel

Tüm Makaleleri

Cemal Özel

Egosu şişkin pigme

Kişiye yönelik yazı yazmak tarzım olmadığı gibi pek hoşlandığım bir şey de değildir. Vicdanım beni rahat bırakmadığı için bu tarz bir yazı kaleme alıyorum.

Rae Haq/Alevi Eskatolojisinde Bir Halka: Gnostizm

Ruh ve Gnosis Gnostik düşüncede ilahi alemin bir parçası olan ruh ölümsüzdür. Ölüm, süflî âlemde kusurlu olan maddi varlıklar ve beden için geçerlidir

Ebu Müslim Teverdar/Horosani

Rae haq(i)/Alevilerde günümüzde azalmış olsada çokça Müslim (kimi zaman Müslüm olarakta telaffuz edilir) ismi bulunmaktadır.