Çocuğa cinsel istismarda bulunanlar ne yazık ki genellikle aile içinden dede, amca, dayı, ağabey hatta baba olabildiği gibi ailenin yakın tanıdıkları olmaktadır.

Aile içinde ya da aile çevresindeki kişiler tarafın gerçekleşince de saklanmakta, olay ört bas edilmekte böylece istismar devam etmekte, mağdur çocuk daha çok örselenmekte, istismarı gerçekleştiren kişi de bir yerde ödüllendirilmiş olmakta ve daha sık bu davranışını gerçekleştirmektedir.

Çocuğumuzu cinsel istismardan korumak için küçük yaşta bir takım bilgileri ona aktarmamız gerekmektedir.

Çocuğunuza bedeninin ona ait olduğunu öğretin

Hayır demeyi öğretin

Çocuğunuza yaşına uygun özel bölgelerine ait bilgiler verin

Çocuğunuzun her zaman kendisini ifade edebileceği bir ortam yaratın

Çocuğunuzun anlattıklarına her zaman güveneceğinizi belirtin ve hissettirin

Cinsel merakından kaynaklanan soruları rahatca sorabilmesi için yüreklendirin

Cinsel içerikli sorularına doğru, kısa, çocuğun yaşına uygun, anlayabileceği yanıtlar verin

Cinsel organların vucutta özel ve değerli olduğunu anlatın

 Taciz konusunda çocuğunuzu korkutmadan bilgilendirin

Yabancılarla ilişk,lerinin ne düzeyde olması gerektiğini anlatın

Çocuğunu arkadaşlarının okuldan, kurstan vs yaşıtları olması gerektiğini söyleyin

Sosyal medyadan arkadaş edinmesini önleyin

Cinsel yönden kötüye kullanım, kasıtlı dokunma, sözlü taciz, fiziksel taciz konusunda çocuğunuzu bilgilendirin

Oyun alanlarının kalabalık yerler olmasının gerektiğini öğretin. Tenha yerler, ıssız sokaklar, terk edilmiş evler, boş parklar, inşaatların oyun iin uygun olmadığını, tehlikeli olabileceğini çocuklarınıza anlatın

Evinizn adresini, telefon numarasını öğretin

Kendisine yardım edeceklerin sözlerine inanmamasını gerktiğnini, tanımadığı kimselerin yardımını kabul etmemesini, onlarla bir yere gitmemsi gerektiğini çocuğuz bilsin

 Tanıdık olsa bile özel bçlgelerine dokunulmasına izin vermemesi gerektiğini öğretin

Cinsel istismar karşısında susmayın, saklamayın... Utanması gerekenin siz değil istismarı gerçekleştiren kişi olduğunu lütfen unutmayın.