SERHAT OZAN YILDIRIM/DERSİM 

CHP’de kritik MYK: Bütün üyeler istifa etti CHP’de kritik MYK: Bütün üyeler istifa etti

Dersim Belediyesi öncülüğünde 7 ilçenin belediye başkanları tarafından Avrupa Birliği'nin de fon desteğiyle Sütlüce köyü yakınlarında 18 hektarlık alana yapımı planlanan 'Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi' projesine köylüler, 55 bin ağaç kesileceği ve doğanın tahribata uğrayacağını belirterek, projenin yerinin değişmesini istiyor ve bu yönde mücadele ediyor. 

Sanat Sokağı’nda bir araya gelen köylüler, ellerinde ki döviz ve pankartlarla belediye binasına yürüyüş gerçekleştirdi. Meclis toplantısına katılmak isteyen köylüler, meclis toplantısının büyük salonda yapılmasını talep etti, belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bu salonda teknik hazırlıkların yapıldığını belediye binasının en üstünde bulunan konferans salonunda meclis toplantısının yapılamayacağını belirtti. 

Belediye meclis salonuna gelen köylüler, meclise yazılı dilekçe vererek ‘Katı Atık Tesisinin’ gündemin birinci maddesine eklenmesini ve iptali için oylama yapılması gerektiğini belirtti. CHP, HDP ve EMEP’li meclis üyeleri, köylülerin verdiği yazılı önerge dilekçesini imzaladı. Daha sonra meclis oy birliği ile konunun Cuma günü saat 10.00’da belediye konferans salonunda ele alınmasını ve projenin iptali için oylamanın yapılacağını duyurdu.
Belediye meclisinin yapıldığı toplantı odasında konuşan Dersim Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, meclisin sadece, Dersim Entegre Katı Atık Birliğini (DERKAP) toplantıya çağırabileceğini belirterek  "Böyle bir yöntem olabilir mi? Biz o zaman DERKAB'ı niye kuralım" dedi. Maçoğlu'na cevap veren Avukat Özgür Ulaş Kaplan, meclisin, belediye kanununun 18. maddesine göre mahalli idarelerle oluşturulacak birliklere katılma ve bu birliklerden çekilme kararı alabileceğini söyleyerek  "Çok açık ve net kararlar var. Bizim talebimiz şudur; mevcut projenin yaratacağı sonuçlar nedeniyle mevcut projenin yapımından vazgeçilmesi, doğaya zarar vermeyecek başka bir alanda yapılması için bir karar alınması ve çalışmaların başlatılması" diye konuştu. 

Köylülerin avukatı Özgür Ulaş Kaplan, toplantı sonrası belediye binası önünde yaptığı açıklamada “katı atık bertaraf tesisinin yaratacağı problemlere dair sadece yöre halkının değil tüm Dersim'in taleplerinin olduğunu söyleyerek köylülerin bu taleplerinin belediye meclisinde görüşülerek karar altına alınması yönünde bir talebin olduğuna dikkat çekti. Belediye kanununa göre belediye meclisinin alacağı kararlara belediye başkanının uymak zorunda olduğunu hatırlatan Kaplan,  belediye başkanının meclisin temsilcisi konumunda olduğunu belirtti. Belediye meclisinin bu projeden çekilme yönünde karar almak zorunda olduğunu söyleyen Kaplan şöyle devam etti: "Bu anlamda yöre halkının, projenin yaratacağı olumsuz sonuçlardan dolayı bu projenin başka bir yerde yapılması yönünde talepleri bulunmakta. Bunu belediye meclisi üyelerine dile getirdiler. Meclis üyeleri de belediye meclisine bir önerge verdiler. Verilen önergede mevcut projenin bu alanda yapımından vazgeçilmesi, başka bir yerde yapılması için çalışmaların başlatılması belirtildi. Bu yönde bir karar alınmaması durumunda, belediye başkanının içinde yer aldığı birlikten çekilmesi yönünde bir önerge verildi. Bu önerge oy birliğiyle kabul edildi. Cuma günü bu konu tekrardan gündeme gelecek. Mevcut görüşme neticesinde önerge sahipleri imzalarının arkasında durmak zorundadır. Bu doğrultuda bir karar çıkması halinde mevcut alandan vazgeçilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.