Erdoğan Yalgın

Tüm Makaleleri

Erdoğan Yalgın

Alevilerde “Toprak Hakkı” Olarak Kurban

Alevilerde yapılan “yeni ev” için kesilen “kurban”, aslında “toprak hakkı < Haqé Hardu” olarak, toprağa kesilen, ona adanan kurbandır. Bu çok özel ve bir o kadar da manalı bir ritüeldir. Zira toprak,...

Nankör

Nankörlük Kavramının Kökeni ve Anlamı Üzerine Bir İnceleme

Anneler Gününüz Pîroz Be

Milat öncesi zamanlardan günümüze dek açıklanamayan bazı göksel sırlar; asırlardan beri tek Tanrılı dinlerin kutsal metinleriyle ve sözlü anlatımlarıyla izah edilmeye çalışıldı.

Dersimin Mazbatasız Vekili: Erdal Güntaş

20. yüzyılın ortalarına kadar, Dersim’de hatırı sayılır bir Derwéşler (derviş) topluluğu ve bunların öncülüğünde gelişen bir Derwéş geleneği yaşanmaktaydı. Bundandır ki, Dersim toprakları; “Herd é Der...

Cemre mi dediniz? Koz, köz, ateş topu 

Cemre; zorlu geçen kışın son günlerini ve ilkbaharın başlangıcını müjdeleyen iklimsel bir değişime işaret etmektedir. Her toplumda farklı anlamlar, mitik aktarımlar, felsefi ve edebi tanımlamalarla za...

Gaxan’da; Bara Zeyu/Bara Zeyi

Alevilik ve özellikle de Réya/Raa Heqi (-Hak yol) inancı; Neolitik Çağa ait, tarım toplumunun yarattığı, insan-doğa ekseninde geliştirilen ari-ahlaki, toplumsal bir örgütlenme biçimidir. Bu vesileyle...