Faruk Bildirici

Tüm Makaleleri

Faruk Bildirici

Medya Ombudsmanı

Haberimsi köşe yazıları

Haber içeren köşe yazılarına kategorik olarak itiraz edilemez. Analizle birlikte haber içeren ama haberle öznel yorumun ayrıldığı köşe yazılarının haberciliğe katkısı yadsınamaz. Haberin köşe yazısı ç...