Fikret Başkaya

Tüm Makaleleri

Fikret Başkaya

İktisat Profesörü, Düşünür, Siyaset Bilimci, Akademisyen, Yazar

İflasın gerisinde ne var?

Bir ülkenin sınır kapılarına, resmi binaların ön cephesine, resmi kağıtlara cumhuriyet yazmakla orası cumhuriyet olmaz.

Kapitalizm de Kapitalist Devlet de Öldürür…

Kapitalizm demek “kâr” amacıyla meta (mal-şeyler) üretmektir. Kapitalist için işçi (insan), üretim sürecine sokulan şeylerden sadece biridir

Bilim ve teknoloji fetişizmine dair kısa not…

Şimdilerde ‘bilim’ sömürü düzenini meşrulaştırmanın ve dayatmanın hizmetinde ama bilim ve ‘bilimcilerin’ itibarı çok yüksek…