Serhat Ozan YILDIRIM/DERSİM Munzur Vadisi Havzası’nda yer alan, Munzur nehrini besleyen ve Milli Park sınırına 890 metre yakınlıkta bulunan Çambulak, Çat, Yalmanlar ve Eskigedik üçgeninde kalan Kızılçayır mevkiinde Dosteli Madencilik Yatırım A.Ş. şirketi tarafından krom ocağı projesi hayata geçirilmek isteniyor. Krom madenciliği projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamında ÇED gerekli değildir kararı verildi.

IMG-20230228-WA0016

Yöre halkı adına Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi avukat Barış Yıldırım, yürütmenin durdurulması ve iptal talebi için Erzincan İdari Mahkemesi’ne dava açtı. 

YSP, Sarım Havzasının Doğal Sit Alanı ilanı edilmesini istedi YSP, Sarım Havzasının Doğal Sit Alanı ilanı edilmesini istedi

PROJE TANITIMINDA BÖLGEDEKİ YABAN HAYATI POPİLASYONU YOK SAYILDI

Proje tanıtım dosyasında proje sahası ve yakın çevresinde bulunan endemik flora ve fauna türlerine dair verilere yer verilmedi. Krom madenciliği projesinin hayata geçileceği sahada yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, vaşak, ur kekliği gibi nadir fauna türleri ile zengin bir yaban hayatı varken proje tanıtım dosyasında cüce yarasa, yabani tavşan, ev faresi, tarla faresi ve yaban domuzu yer aldı.

ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI HUKUKA AYKIRIDIR

Avukat Barış Yıldırım, krom projesi için ‘ÇED gerekli değidir’ kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek, “İlimiz ile Ovacık ilçesi Kızılçayır mevkiinde hali hazırda krom madenciliği projesi için maalesef Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamında ÇED gerekli değildir kararı verildi. Bu karar hukuka aykırı ve iptal edilmesi gerekiyor. Projenin yapılmasıyla Munzur Vadisi Milli Parkı’na 860 metre mesafede. Aynı zamanda Munzur Vadisi Milli Parkı’nın temel kaynak değeri durumundaki Munzur nehrinin yan kollarından biri olan Kalan Deresi’nin de yatağı durumda. Bu sebeple özellikle projenin iptal edilmesi bilimsel açıdan zorunluluk arz ediyor. Proje sahasında ülkemizin de taraf olduğu Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’ne göre EK2 listeye göre koruma altındaki bir çok canlı türü var. Çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban keçisi, vaşak, ayı, kurt ve yaban domuzu gibi türler ayrıca ur kekliği gibi nadir bir çok kuş türü de bulunmaktadır. Fakat proje tanıtım dosyasında bölgede sadece cüce yarasa, yabani tavşan, ev faresi, tarla faresi, kızıl tiki ve yaban domuzu gibi türler sadece yaşıyormuş gibi bilgilere yer verilmiş. Bu bakımdan da ÇED gerekli değildir kararı hukuka aykırıdır. Bu projenin gerçekleştirilmesi halinde Türkiye’nin 48 milli parkından biri durumunda olan Munzur Vadisi Milli Parkı’nın temel kaynak değerlerinde olan Munzur nehrinin yan kolları ağır şekilde ağır kimyasallara ve maden atıklarına maruz kalacak. Buda Milli Park ekosistemine telafisi olmayacak zararlar verecektir. Bu nedenle projenin derhal iptal edilmesi gerekiyor. Malatya, Elazığ, Tunceli tarım arazisi vasfında MERA Kanunu hükümlerine göre de korunması gerekiyor. Munzur Vadisi havzası önemli doğa ve bitki alanı. Bölge 2 bine yakın saptanmış bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bu bölgede yürütülmek istenilen Krom Madenciliği projesi Çambulak, Eğimli, Çat, Yalmanlar ve Eskigedik, Işıkvuran köyü gibi alanlarında havzasıdır. Bu bölgenin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması lazım. Evrensel ölçekte sahiplendirilmesi, florasının ve faunasının korunması gerekiyorken maden projelerine maruz bırakılması hem hukuka aykırıdır” dedi.

IMG-20230228-WA0019

‘YÖREMİZDE HİÇBİR MADEN PROJESİNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ’

Yıldırım, ildeki hiçbir şekilde madencilik projelerine geçit vermeyeceğini vurgulayarak, “Burada biz tabi yöre köylüleri adına projenin iptal edilmesi maksadıyla İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması ve iptal talepli dava açtık. Hukuksal süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Başta Munzur Havzası olmak üzere yöremizde hiçbir şekilde madencilik projelerine geçit vermeyeceğiz. Özellikle çevre illerde Erzincan’da, Bingöl’de , Erzurum’da, Malatya’da, Sivas’ta, Kayseri’de ve ülkemizin bir çok coğrafyasında yürütülen madencilik projelerinin tahribatlara sebebiyet verdiğini, insan ve doğa yaşamına nasıl yıkıcılık verdiği biliniyor. Hal böyleyken tabiatı, doğayı ve biyolojik çeşitliliğini korumak yerine zarar verici bu projelerde ısrar etmek vicdana aykırıdır” ifadelerine yer verdi.