Munzur Logo renkli son

Türkiye’de Basın Özgürlüğü

Türkiye’de medyanın durumunu maalesef iç karartıcıdır. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre Türkiye bu yıl 180 ülke içerisinde 149'uncu sırada yer aldı. RSF’nin 3 Mart 2022 tarihinde yayımladığı yıllık raporunda, 2021 yılında 153'üncü sırada olan Türkiye’nin, “medyaya dönük baskılara karşı sivil toplum hareketinin gösterdiği mücadele sayesinde endekste dört sıra ilerlediği” bildirildi.
Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 2005 yılında 98'inci sırada yer alan Türkiye, listedeki yerinde sürekli düşüş yaşamış ve haberciliğe dönük yoğun ve çeşitli baskılar nedeniyle 2010 yılında 138, 2015'te 149, 2020'de 154'üncülüğe gerilemişti. (03.05.2022 euronews.)
Yerel Basının Durumu
Türkiye’de medya ve basının durumu yukarıdaki tabloda olduğu gibi iç açıcı olmazken yerel basında da durum pek iyi değil. Yerel basının işlevini yerine getirmesini zorlaştıran politik kısıtlamalar yanında; basılı yayınların giderek yerini elektronik dijital yayınlara bırakmasından ötürü gazeteciler işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya kalmakta, üniversiteden yeni mezun gazeteci adaylarının ise iş imkânlarını kısıtlamaktadır. Gazeteciler işsizliğin yanısıra teknik, eğitim, mesleki kapasite yetersizliği, örgütlenme gibi birçok sorunla da mücadele etmek zorundalar. 
Yerel basın, “yerel” olduğu için önemlidir. Bir bölge sınırları içerisinde yaşayan insanların hayata dair sorunlarını, beklentilerini, siyasi iktidara karşı taleplerini duyurmak gibi çeşitli görev ve sorumlulukları vardır. Bu rolünü ne denli güçlü oynayabilirse, “yerel” olmanın önem ve ağırlığı da aynı ölçüde artar. Türkiye’de yerel basının sorunlarının çözümüne ve ihtiyaçlarına önem verilmemektedir. Gazeteciler kendi sorunlarıyla baş başa bırakılmakta, adeta varlık-yokluk mücadelesi vermektedirler. Yerel gazetecilik bağımsız ve etkili bir şekilde yapıldığı zaman hem başarı sağlanır,  hem de halkın doğru haber alma hakkı korunmuş olur.
MunzurPress Yerel Gazetecilik Atölyesidir 
Atölye Tunceli Gazeteciler Derneği tarafından; Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Medya Koridoru internet sitesi iştirakiyle yürütülmektedir. Başta Dersim olmak üzere; Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Malatya, Batman gibi bölge illerinden tercihen genç, iletişim, radyo televizyon fakültesi mezunu işsiz veya mesleki olarak eğitime ihtiyaç duyan gazetecilerin mesleki, teknik ve analitik eğitimlerini kapsamaktadır.  Atölyenin hedefi gazetecileri modern çağa uygun, etik değerleri koruyan, teknik ve teknolojiyi iyi kullanan, politikanın etkisine girmeden bağımsız habercilik yapabilen; haberlerin sadece olay boyutu ile değil, insani, toplumsal, çevresel,  kültürel boyutuyla da değerlendirebilen bir düzeye gelmelerine katkı sunmaktır. Ayrıca üniversite mezunu genç gazeteci adaylarının da mesleğe başlamadan önce bu konuda eğitilmesi için de önemli bir projedir MunzurPress.

Bu amaç ve hedef doğrultusunda atölyede sürekli olarak 20 kursiyer ve gönüllü olarak yapılan katılım ile yaklaşık 35 kursiyer online ve yüz yüze; Gökmen Karadağ, Yasemin İnceoğlu, Emre Kızılkaya, Ferit Demir, Can Ertuna, İpek Özbey, Barış Terkoğlu, Alican Uludağ, Süleyman İrvan, Orhan Şener, Evrim Kepenek, Faruk Bildirici, Fatih Polat, Hasan Sınar, Hamdi İstanbullu Sedat Yılmaz, Zülküf Kışanak gibi usta gazeteci ve hocalardan eğitim aldı deneme içerik üretimlerine başladılar. Hazırlanan içerikler www.munzurpress.com, youtube ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmaktadır. Yapılan eğitimler ve çalışmalar sonbaharda iki günlük bir çalıştayda değerlendirilecek ve gazetecilik sorunlarını konu alan bir konferansla son bulacaktır. 
Amaç
İşsiz ve yeni mezun gazetecilerin kendi kendilerini idame edebilecekleri eğitim, donanım ve araçlara kavuşturmak ve yerelin ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel, sanatsal, kadın ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığı gibi sorunları üzerinde içerikler üreterek başta basın özgürlüğü olmak üzere, toplumsal özgürlüklerin, demokrasinin ve barışın gelişmesine katkı sunmaktır.