OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk), takıntılı düşünce ve davranış bozukluğu olarak bilinen bir rahatsızlıktır. Günlük yaşamı etkileyen takıntılar ve tekrarlayan eylemlerle karakterizedir. Erken tanı ve tedavi önemlidir.

Takıntılı düşünceler ve dürtüler anlamna gelen OBSESYON ile yinelenen eylemler ve davranışlar anlamına gelen KOMPUSİYON  sözcük ve içeriklerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir hastalıktır.

Takıntılı düşünce ve davranışlar günlük yaşamımızı, aktivitelerimizi etkileyerek kısıtlamaya daha sonra engellemeye başlayan bir düzeye geldiğinde bizim ve çevremizin   de farkettiğinde anlaşılanır.

Obsesyon yani kişinin zihninden uzaklaştıramadığı düşünce ve dürtüler kişinin isteği dışında gelişir. Kişi bunları mantık dışı olarak değerlendirir ama düşünmekten kendini alamadığı için yoğun bir sıkıntı, huzursuzluk yaşar. Obsesyonların yani tekrarlayıcı, takıntılı düşüncelerin yarattığı huzursuzluğu ve sıkıntıyı ortadan kaldırmak için de tekrarlayıcı davranışlar, zihinsel eylemler geliştirir.

Takıntılı düşüncelere örnekler;

Simetri, düzen, kusursuzluk

Günahkar düşünmekten korkma

Hata yapmaktan korkma

Başkalarından zarar görmekten korkma

Tekrarlayan davranışlara örnekler,

Tekrar tekrar sayı ile el yıkama

Araba plakası, kapı numarası vs okuma

Yolda ağaç ve direklere dokunma

Kilit, ocak,  elektrik düğmesi vs tekrar tekrar kontrol etme

Takıntılı düşünce ve davranış bozukluğunun erken tanısı tadvinin başarılı olmasınıda önemlidir.

İlaç tedavsisnin yanı sıra psikolterapi önerilmektedir