Çocuklar okula gitmeye hazır mı? Okulun ilk günlerinde heyecan, kaygı, korkularla nasıl başa çıkılmalıdır? Ailelerin davranışları nasıl olmalıdır?

Okulların açılmasına çok az zaman kaldığı şu günlerde, anne babaların ve çocukların okul konusunda kaygıları var. Doğal olarak iki grubun kaygıları farklı konularda. Anne ve babalar çocuklarının okula nasıl uyum sağlayacağını, okula alışması ve okul başarısı konusunda kaygı duymakta. Çocuklar ise evden ayrılma, yeni hiç tanımadığı bir çevreye girme, arkadaşlara, yaşıtlar ve öğretmen grubu ile tanışma onlarla uyum sağlama, yeni kurallar, dersler için kaygılanmaktalar.

Anne ve babaların kaygılandıkları başlıca konu, “çocuğum okula gitmeye hazır mı” sorusudur.

İkinci konu ise okulun ilk günlerinde bizler heyecanız, kaygılarımız ile nasıl başa çıkacağız ve çeşitli kaygı ve korkuları olan çocuklarımıza karşı davranışlarımız ne olmalıdır.

Anne babaların “Çocuğum okula gitmeye hazır mı?” sorusunun yanıtı çocuk okul olgunluğa ulaştı mı sorusunun yanıtında aslında.

OKUL OLGUNLUĞU nedir o zaman, çocuğun okulda başarılı olması, eğitime katıla bilmesi için belli bir düzeyde olması gerekiyor, biz buna okul olgunluğu diyoruz.

Okul olgunluğu ;

Yaş

Bedensel gelişim

Zekâ gelişimi

Dil gelişimi

Duygusal gelişim

Sosyal gelişiminin tümünün belli bir düzeyde olması ile gerçekleşir.

YAŞ, 6 yaşın okul olgunluğu için yeterli olduğu söylenmekte. Bu tabi ki sadece takvim yaşı değil, çocuğun zihinsel yaşın da 6 olması gerekiyor. Özellikle zekâ yaşı 6 yaşın altına düşüldükçe çocuğun okula uyumu ve okul başarısı olumsuz yönde etkilenmektedir.

BEDEN GELİŞİMİ çocuğun okul başarısı için çok önemlidir. Yapılan etkinliklerde başarılı olmasını doğrudan etkiler, çocuk belli boy ve kilo da olmalı, kas gelişimi, kas gücü, kas koordinasyonu, el-göz koordinasyonu ve beden sağlığının yerinde olması gerekir. Çocuğun organların da bazı problemler, engeller olan veya kronik hastalığı olan çocuklarımız da var. Bu çocuklarımız için önemli olan bunları tolere etmesi, uyumlu bir şekilde yaşamını sürdürmesidir. Bu durumu mutlaka öğretmen ile paylaşmak gerekir. Gerekiyorsa, doktor, psikolog, anne baba öğretmen iş birliği yapmalıdır.

ZEKA GELİŞİMİ okul başarısında zeka gelişiminin çok büyük önemi vardır. Zekâ yeni problemler çözme, yeni durumlara uyum sağlama, bilgiyi bir durumdan diğerine aktarma, kavrama, algılama, anlama, akıl da tutma, yorumlama, ilişki kurma, gördüğünü işittiğini anlama işlevlerini taşır. Zekadaki bir problem, yaşının altındaki zekâ gelişimi okul uyumu ve başarısı için sorun olacaktır.

DİL GELİŞİMİ okuma yazmadan önce biz konuşmayı öğreniyoruz. Okul çağı çocuğunun belli bir kelime dağarcığının olması gerekir. Bu düzeyde dil gelişim olmayan çocuklar kendini ifade etmede, anlatılanı anlamada, arkadaşları ile iletişim kurmada, olayları, duyduğunu gördüğünü anlatmada zorlanır. Buda okul başarını doğal olarak olumsuz etkiler. Dil gelişimi için çocuğun bol bol konuşması, çocukla konuşulması, kitap okunması okumayı öğrendikten sonrada bol bol kitap okuması çok önemlidir.

DUYGUSAL GELİŞİM çocuğun kendisini ifade etmesi, karşısındakini dinlemesi, karşısındakinin duygularını anlaması çok önemlidir.  Çocuk duygularını ifade ediyorsa, özgüveni varsa sosyalleşecek, daha çok paylaşacak, kendini kabul ettirecek daha başarılı olacaktır.

SOSYAL GELİŞİM özgüven, arkadaş grubuna girme, rol alma grup kurma, oyun kurma, oyuna girme, oyun kurallarına uyma, yaşadığı çevreyi renklendirme, kendi başına hoş zaman geçirme sosyal gelişime girer. Çocuklar bu olgunluğa eriştiyse okulda başarısız olması pek mümkün değildir.

Okul olgunluğu konusunda çocuğumuzu bu bilgilerle kabaca değerlendirebilirsiniz. Önemli olan çocuğu bir bütün olarak ele almak ve okul ortamında görmektir, çünkü çocuğun başarısına bu noktaların dışında etki eden pek çok etken bulunmaktadır.