Evren Demirdaş/Elazığ 

Sayıştay, 2021 yılı denetim raporlarında Elazığ Fırat Üniversitesi’nde otuza yakın personel fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterliğine atandıktan sonra sınavsız olarak şube müdürü kadrosuna atandığını tespit etti. Sayıştay denetçileri ayrıca ataması yapılan personellerden 8 kişinin ise şube müdürlüğü görevinden daha alt görev grubu içerisinde üç yıl süreyle çalışma şartını da taşımadıklarını kaydetti.

SEKRETERLİĞİNE ATANDIKTAN SONRA MÜDÜRLÜK KADROSUNA ATANMIŞLAR

Sayıştay raporunda usulsüz atamayla ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Üniversitenin şube müdürlüğü kadrolarına; fakülte sekreterliği, yüksekokul sekreterliği ve enstitü sekreterliği kadrolarından görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın atama yapıldığı tespit edilmiştir. Fırat Üniversitesi'nde söz konusu uygulama ile 2000-2020 yılları arasında otuza yakın personel fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterliğine atandıktan sonra sınavsız olarak şube müdürü kadrosuna atanmıştır. Bu şekilde şube müdürlüğüne atananların tamamı önce yukarıda değinilen ve üst görev niteliğinde bulunan kadrolara atanmış ve akabinde bir süre sonra şube müdürlüğü kadrolarına atamaları gerçekleştirilmiştir. Böylelikle, belli süreli atamalarla üst görevlere getirilen kişiler, Yönetmelik’in söz konusu istisna hükmünden yararlanılarak şube müdürlüğü kadrolarına getirilmiş olmaktadır.”

image_6487327 (1)-3

“EŞİTLİK VE LİYAKAT ESASLARINA AYKIRI”

Karadağ'dan Bingöl halkına teşekkür Karadağ'dan Bingöl halkına teşekkür

Sınavsız bir şekilde şube müdürlüğü kadrosuna atama yapılmasının eşitlik be liyakat esaslarına aykırı olduğunu vurgulayan Sayıştay, “Bu yöntemle ataması yapılan personelden bazılarının (8 kişi), Yönetmelik'in 6’ncı maddesinde ifade edilen ve şube müdürlüğü görevinden daha alt görev grubu içerisinde üç yıl süreyle çalışma şartını da taşımadıkları anlaşılmıştır. Bu nedenle de söz konusu atama işlemlerinde mevzuata uyarlık bulunmadığı gibi, eşitlik ve liyakat esaslarına aykırılık dolayısıyla çalışma barışını da olumsuz etkileyeceği değerlendirilmektedir” ifadelerini kullandı.