Fırat BULUT/BİNGÖL 

TMMOB Bingöl İl Koordinasyon Kurulu (İKK) hazırladıkları Bingöl Afet Risk Azaltma Raporu’nu kamuoyu ile paylaştı. 

İl Koordinasyon Kurulu’nun ilanının da duyurulduğu basın açıklamasında Bingöl’ün deprem riskine dikkat çekilerek TMMOB bileşenlerinin hazırlamış oldukları 83 maddelik risk azaltma raporu kamuoyu ile paylaşıldı. 

Açıklamada ilk olarak söz alan Diyarbakır Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Can Fidal Boldaş, TMMOB kuruluş ve çalışma esaslarına dair bilgi verdi. Boldaş, 24 Mart 2023 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu kararıyla TMMOB Bingöl İKK’nın kurulduğunu ve İKK Sekreteri olarak da İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi Emre Bulşu’nun seçildiğini açıkladı. 

IMG-20230418-WA0016

İKK’nun amaçlarına değinen Boldaş şöyle konuştu: “İlkesel, yasal ve mesleki sorumluluğumuz gereği olarak; tüm mesleki birikin ve becerimizle kentiniz için, halkımız için emeğin, bilimin ve doğanın yanında, tüm yıkım politikalarının ve sermayenin nemalandınız rantın karşısında olacağımızı da ilan ediyoruz” 

Boldaş’ın ardından söz alan İKK Sekreteri Emre Bulşu hazırladıkları rapora ilişkin konuştu. Türkiye’nin jeolojik konumundan kaynaklı depremlerin en yoğun yaşadığı ülkeler arasında olduğunu söyleyen Bulşu 6 Şubat’ta yaşanan depremleri hatırlatarak yer bilimcilerin ve deprem uzmanlarının Bingöl için uyarılarda bulunduğunu söyledi. 

Bulşu şöyle devam etti: “TMMOB bileşenleri olarak bilim ve tekniğin referanslarıyla, yaşanabilecek deprem öncesi, deprem anı ve sonrası müdahale süreçlerinin aksaksız bir şekilde yönetilebilmesi ve yerinden müdahalenin etkinleştirilebilmesi için bir teknik raporun hazırlanması ihtiyacı mütalaa edilmiştir. Deprem öncesi alınması gereken tedbirlerin yanı sıra deprem sırasında ne yapılması gerektiği ile ilgili senaryoların kurgulanmasınlar ve deprem sonrası atılacak adımların belirlenmesinde öncelikle genel hususlar ve sonrasında da mühendislik meslek disiplinleri açısından önerilerimizi sunmak temel amacımızdır. Bu çerçevede 83 maddeden oluşan ve ilimiz için afete karşı dirençli bir kent haline getirmek için Bingöl Afet Risk Azaltma Raporu’nu da hazırlamış bulunmaktayız."

Bulşu, tüm sivil dinamikleriyle kamu koordinasyonunun sağlanarak hazırladıkları raporun dikkate alınarak deprem master planı oluşturulması gerektiğine vurgu yaptı.

BİNGÖL AFET RİSK AZALTMA RAPORU

Raporda afet süreçlerine ilişkin genel öneriler ve olası bir deprem durumunda yapılması gerekenlerin yanısıra farklı mühendislik dalları açısından deprem riskine karşı yapılması gereken hususlara dikkat çekildi. 

Raporda öne çıkan bazı öneriler şunlar: 

 ⁃ Deprem öncesinde, anında ve sonrasında neler yapılması konusunda halk bilinçlendirilmeli.

 ⁃ Sivil toplum örgütleri ile kamu hizmetlerinin tam ve eksiksiz koordinasyonunu sağlamak için dayanışma mekanizmaları oluşturulmalı.

 ⁃ Afetzedelere sağlıklı ilk yardım ve kurtarma için modern araç ve gereçler ile donatılmış afet sağlık ve kurtarma ekipleri oluşturulmalıdır.

 ⁃ İl genelinde yapı stoku envanteri çıkarılıp, yapı stokunun durumu belirlenmeli. 

 ⁃ 2003 öncesi yapılan yapılar öncelik belirtilerek riskli alanlar belirlenip dönüşümü sağlanmalı. 

 ⁃ Yumuşak kata sebebiyet verilecek projeler önlenmelidir. 

 ⁃ 2003 -2011 yılları arasında yapı laboratuvarı bulunmadığı için yapılan yapıların beton kalitesi projesine göre kontrol edilmeli.

Mantar toplamaya giden iki vatandaş bulundu Mantar toplamaya giden iki vatandaş bulundu

 ⁃ 2018 yılından önce yapılan yapıların zemin etütlerinin 2018 deprem yönetmenliğine göre yapıyla birlikte kontrol edilmeli.

 ⁃ Riskli olan yapıların belirlenerek ivedi olarak bu yapıların tahliye edilmesi sonrasında yıkım gerçekleştirilmelidir.