Munzur Press sayfasında yayınlanan yazı “Dersim’de Komünizm’in Belediyecilikle İmtihanı” (Mehmet Bidav – 9 temmuz 2022) dikkatimi çekmiştir.

“Komünizm”, “halk iktidarı ve halkın kendi kendini yönetmesi”, “halk meclisleriyle yönetim” gibi kelimeler ve cümlelerde beni 1969’da Sherry Arnstein tarafından geliştirilen ‘Vatandaş katılımı’ teorik modelini hatırlattı. ‘Vatandaş olarak’ belediyenizin yönetme ‘tarzını’ bu teorik modeli göze alarak ne derecede halkın kendi kendini yönetebileceğini ölçebiliriz.

Peki, ‘vatandaş katılımı’ nedir ve yerel yönetimlerin nereden başlaması lazım?

Son yıllarda vatandaş katılımı yerel yönetimlerde giderek daha önemli hale geldi, gelmesi de gerekiyordu. Sadece demokratik bir sistemin taşıdığı işbirliği duygusuna cevap verdiği için değil, aynı zamanda birçok konseyin, belediyenin önceliklerini belirlemesine, iyi düşünülmüş kararlar almasına ve katılımın artırılmasına yardımcı olduğu için önemlidir. Bu nedenle son yıllarda dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlar, yerel karar alma süreçlerine doğrudan dahil olma konusundaki artan ihtiyaçlarını ve isteklerini dile getirmektedirler.

İyi bir katılım projesi tasarlamak ve uygun katılım yöntemini seçebilmek için yerel yönetim olarak cevaplamanız gereken bir takım sorular bulunmaktadır. Karar vermek istediğiniz ilk şey, projenizin nihai hedefidir. Topluluğunuzu belirli bir karar veya yaklaşan bir yenileme konusunda bilgilendirmek mi istiyorsunuz? Önceden belirlenmiş bir plan hakkında geri bildirime mi ihtiyacınız var? Sakinlerinizden fikir veya görüş mü istiyorsunuz? Yoksa bir birlikte yaratma süreci mi kuruyorsunuz? Bir yerel yönetim olarak, nihai kararda vatandaş katılımının sonuçlarının ne ölçüde dikkate alınacağını siz belirlersiniz.

Bir proje merdivende ne kadar yüksekte biterse, sizin tarafınızdan o kadar fazla taahhüt veya yatırım gerektirecektir. Öte yandan, artan katılımın vatandaşların temsilcilerine duydukları güven ile doğrudan ilişkili olduğunu bilmek önemlidir. Sakinlerinizin karar alma süreçlerine katılmalarına ne ölçüde izin verdiğiniz, onların kamu yararı adına kararlar almak için yönetiminize ne ölçüde güvendiklerini belirler.

Merdivenin farklı seviyelerine ve ne anlama geldiklerine daha yakından bakalım

Kıvılcım Özmen1. Bilgi: Demokratik Bir Gereklilik

Merdivenin altında, seçilmiş her temsilcinin seçmenlerine borçlu olduğu güncel, şeffaf ve ilgili bilgileri buluyoruz. Yerel yönetim, yerel basın, afişler, sosyal medya veya şehir veya belediye web sitesindeki güncellemeler aracılığıyla yaklaşan veya uygulanan kararlar veya politikalar hakkında sakinleri bilgilendirmeye ve bunları erişilebilir bir şekilde gerekçelendirmeye çalışır.

Erişilebilir ve şeffaf bilginin önemi küçümsenmemelidir. Ancak, bazı gerçekleri basitçe ifade ederek, iletişim belirsizliğini koruyor. Bu nedenle sakinler bir diyaloga giremiyor veya geri bildirimlerini paylaşamıyor. Yerel yönetimlerin, vatandaş katılımının uzun vadeli faydalarından yararlanmak için bir güven duygusu oluşturmak için bu ilk adımın ötesine geçmesi gerekiyor.

2. Danışma: Kamuoyu Yoklaması

Danışma aşamasına ulaşan bir proje, topluluktan belirli konular, kararlar veya planlar hakkında geri bildirim, teklif veya görüş ister. Bu genellikle fikir toplama, anketler, çevrimdışı mahalle toplantıları, halka açık oturumlar veya odak grupları gibi yöntemlerle yapılır.

İstişare, çok önemli bir koşulla vatandaşları karar alma süreçlerine dahil etmenin ve katılımı artırmanın iyi bir yolu olabilir. Bu, eyleme yönelik görevlere ve politika değişikliklerine yol açmalıdır. Katılım merdiveninde istişarenin düşük olmasının nedeni, sakinlerin görüşlerinin ne ölçüde dikkate alındığını ölçmenin zor olabilmesidir. Toplanan girdinin yönetişim politikasını gerçekten etkilemediğini varsayalım: bu durumda önceden tanımlanmış kararlar almak için bir sis perdesinden başka bir şey değildir ve bunu katılım olarak pek düşünemeyiz. Bir danışma projesi düzenlerken, bu nedenle geri bildirim döngüsünü kapatmak ve sonuçları sakinlerine iletmek çok önemlidir.

3. Herkesin Katılımı: İki Yönlü Bir Yol

Katılım düzeyinde, bölge sakinlerinin yerel karar verme üzerinde daha büyük bir etkisi vardır. Hükümet, (çevrimiçi) çalıştaylar, odak grupları, danışma komiteleri veya katılımcı bütçeler (vatandaş bütçeleri olarak da bilinir) aracılığıyla sakinleri dâhil etmek için aktif bir çaba gösterir. Katılım, kamuoyu yoklamalarının ötesine geçer – iletişimde iki yönlü bir yol yaratır ve etkileşimi teşvik eder.

Peki, itiraz ne? Bu düzeyde, tam yetki hala hükümete aittir. Kurul, şehrini veya belediyesini aktif olarak dâhil edebilmesine ve verilen girdileri içtenlikle dikkate almasına rağmen, nihai karar onlarındır.

4. Birlikte yaratma: Eşit Olarak Birlikte Çalışma

Katılım merdiveninin dördüncü basamağında, karar verme gücü (neredeyse) yerel yönetim ve halk arasında eşit olarak bölünmüştür. Sakinler ve seçilmiş temsilciler, çözümler bulmak, eylem planları oluşturmak ve projeleri uygulamak için birlikte çalışırlar. Bu genellikle ortak politika konseyleri veya mahalle grupları aracılığıyla yapılır.

5.Yetkilendirme: Belediyeler İlerlemeyi Teşvik Eder

Karar alma konusunda nihai sorumluluğu sakinlere yüklediğinizde, en yüksek vatandaş katılımı düzeyine ulaşırsınız. Bu senaryoda, sakinlerin veto hakkı vardır, bu da bir kurul olarak onların önceliklerini dikkate almanız gerektiği anlamına gelir. Önemli kaynaklar ve tam bir güven duygusu gerektirdiğinden, bu düzeyde vatandaş katılımı uygulamada nadiren elde edilir.

Sonuç

Vatandaş katılımı farklı düzeylerde ve farklı amaç ve sonuçlarla uygulanabilir. Katılım merdiveninin 5 adımının her birinin kendi hedefleri ve güçlü yönleri olmakla birlikte, her birinin kendi nüansları ve karmaşıklıkları vardır. İşe yarar bir organizasyonu, katılım ve birlikte yaratmanın uzun vadeli faydalarıyla birleştirmek için, yerel yönetim olarak kendinizi yalnızca bir katılım düzeyiyle sınırlamamak önemlidir. Her projeye başlamadan önce, sakinlerinizi veya topluluğunuzu ne ölçüde dahil etmek istediğinizi ve uygun katılım yöntemlerinin neler olduğunu dikkatlice değerlendirin.

Peki, “halk iktidarı” sizce ‘vatandaş olarak’ bu teorik modelinde hangi katılım merdiveninde gerçekleşiyor?

Kimdir?

Kıvılcım Özmen (1982) Belçika'da doğdu ve büyüdü. Aslen Dersimli. Son 12 yıldır Amsterdam metropol bölgesinde 155.000 nüfusu olan Zaanstad şehrinde yaşıyor. Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı'nda kıdemli danışman olarak çalışmaktadır. Bunun yanında Zaanstad şehrinde Yeşil Sol partisinden belediye meclis üyesi ve grup başkanlığını yürütmektedir.